Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 7: Patchim

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 7: Patchim. 받침 (PAT CHIM) là phụ âm luôn đứng dưới của một từ. Hầu như tất cả các phụ âm đều có thể làm 받침 nhưng khi phát âm chúng chỉ đưa về 7 phụ âm cơ bản (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ)

Patchim

Xem chi tiết ở bảng sau:

Học tiếng hàn Pat chim

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!