Bài test này có mục đích đánh giá trình độ tiếng Hàn hiện tại của bạn để sắp xếp khoá học phù hợp nhất với bạn tại Học tiếng Hàn 24h.

Bài test đánh giá khả năng ngữ pháp, kiến thức từ vựng, và kỹ năng đọc của bạn từ trình độ Sơ cấp cho đến trình độ Cao cấp.

Các câu hỏi sẽ tự thích ứng dựa trên năng lực tiếng Hàn của bạn, trình độ tiếng Hàn càng cao thì các câu hỏi đưa ra sẽ càng khó.

Thời gian làm bài từ 20 đến 40 phút tuỳ vào trình độ của bạn.

Bạn hãy trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cho đến hết 30 câu hỏi.

Để đánh giá chính xác nhất trình độ tiếng Hàn của bạn, xin ĐỪNG DÙNG các phương tiện trợ giúp như từ điển, internet, Google Translate để làm bài hoặc hỏi ý kiến người khác.

Các câu hỏi trong bài test được lựa chọn ngẫu nhiên từ một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Bạn có thể làm lại bài test nếu muốn, một bộ đề khác sẽ được soạn cho bạn.

LƯU Ý: để có kết quả chính xác nhất, bạn có thể quay lại làm bài test vào ngày hôm sau, không nên làm liên tục trong cùng một ngày.

Nếu bạn gặp các vấn đề kỹ thuật với bài test, xin liên hệ với Học tiếng Hàn 24h. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ.

BẮT ĐẦU BÀI TEST