Hướng dẫn cách viết biểu đồ câu 53 trong TOPIK

Trong phần thi viết TOPIK luôn có 1 câu về nhận xét điểu đồ. Đây là câu tương đối đơn giản và dễ lấy điểm. Đặc biệt câu này có thể sử dụng những mẫu câu sẵn, áp dụng phù hợp theo từng đề bài. Tuy nhiên thủ thuật làm câu 53 không phải ai cũng biết. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách viết biểu đồ câu 53 trong TOPIK.

Giới thiệu về câu 53 viết biểu đồ TOPIK

Câu 53 phần 쓰기 TOPIK II là dạng bài yêu cầu sử dụng những dữ kiện cho sẵn để tạo thành đoạn văn khoảng từ 200 đến 300 chữ. Đề cho có thể là đồ thị, biểu đồ, hoặc hình thức tổng hợp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dạng đề viết biểu đồ được sử dụng nhiều trong kỳ thi TOPIK. Đối với câu này, thí sinh chỉ cần miêu tả đủ số liệu, đề hỏi gì đáp nấy, ngắn gọn đủ ý, không dài dòng là đã có điểm khá cao rồi.

Mẹo làm bài viết biểu đồ TOPIK

Dưới đây là một vài thông tin và cách làm câu 53 đề 쓰기 để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc chinh phục bài viết biểu đồ TOPIK.  

Các dạng biểu đồ thường gặp

Hai loại biểu đồ thường xuyên thấy trong đề nhất là biểu đồ tròn và biểu đồ cột. Thông tin đi kèm có thể là kết quả một cuộc khảo sát, điều tra, bao gồm cả nguyên nhân, chính sách giải quyết hoặc dự đoán tình hình tương lai, tùy vào mỗi đề. 

Hướng dẫn viết biểu đồ TOPIK theo cấu trúc

Lưu ý đối với các bài viết biểu đồ thi TOPIK, nên viết đuôi câu quá khứ 았/었다 vì thường dữ liệu cho kết quả điều tra đã được thực hiện trong quá khứ.

a. Mở đầu:

Thường là một câu. Dựa theo đề, đưa ra câu dẫn dắt vào bài.

– 에 의하면… 는 것으로 나타났다.
Theo như… thì…

– … 에서… 을/를 대상으로… 에 대해 설문 조사를 실시하였다.
Cơ quan/tổ chức đã làm khảo sát thực nghiệm về… trên đối tượng… 

b. Phần thân:

  • Nhận xét số liệu, so sánh nếu cần. Nêu nguyên nhân và phương hướng giải quyết/hoặc dự đoán tình hình tương lai (tùy theo đề).
  • Nếu có nhiều mục thì có thể gom lại viết chung, liệt kê một lượt.
  • Giả sử có thành phần sở hữu chi tiết khác biệt so với các thành phần khác, nên dành ra một câu viết riêng để nhấn mạnh, làm rõ.
  • Trường hợp có trên hai biểu đồ thì chỉ nên viết cái chính.
  • Chú ý đơn vị biểu đồ.Sử dụng các từ kết nối câu khi cần, tránh làm bài viết biểu đồ TOPIK của mình quá cứng ngắc.

– 그 조사 결과… 의 경우… 이/가… %로 가장 높게 나타났지만… 의 경우에는… 이/가… %로 가장높았다.
Theo kết quả khảo sát, ‘…’ chiếm …% cao nhưng trường hợp ‘…’ với …% là cao nhất.

– 이는… 에 비해… 배 늘어난… 줄어들 수치다.
Điều này so với… tăng/giảm…%.

– 지난… 년간… 배정도 증가한/감소한 것으로 나타났다.
Trong khoảng thời gian… năm này, đã có sự tăng/giảm… gấp… lần. 

– 이러한 (현상/문제)의 원인으로는…
Nguyên nhân của vấn đề/hiện tượng này là…

– 이 결과 살펴보면 앞으로… 예상된다.
Nhìn vào kết quả này, ta có thể dự đoán sau này….

– 따라서… 려는 노력이 필요할 거이다.
Theo đó, để… thì nỗ lực… là cần thiết.

c. Câu kết:

Tóm lại ý chính, sử dụng các từ mang tính nhận định đánh giá chốt lại.

– 조사 결과를 통해… 다는 것을 알수 있다.
Qua kết quả khảo sát, ta có thể thấy được/biết được…

Dù là hướng dẫn viết biểu đồ TOPIK được chia thành ba phần để tiện theo dõi, nhưng câu 53 chỉ yêu cầu viết đoạn văn, nên các bạn chú ý không xuống dòng tách đoạn nhé!

Xem thêm:

hướng dẫn chi tiết cách làm câu 54 trong thi TOPIK 

Từ vựng thường dùng khi làm bài viết biểu đồ TOPIK

Vì mẫu câu nhận xét biểu đồ TOPIK thường có cấu trúc bài làm giống nhau, dẫn đến có một số từ vựng nhất định sẽ cần dùng đến. Nếu thuộc lòng sẽ dễ dàng hơn khi làm bài thi. Một số từ vựng chắc chắn sẽ sử dụng như sau:

그래프: biểu đồ
대상: đối tượng
설문조사를실시하다: tiến hành khảo sát thực tế
조사결과: kết quả khảo sát
높다: cao
낮다: thấp
늘다/증가하다/상승하다: tăng
줄다/감소하다/하락하다: giảm
급증하다: tăng nhanh
주춤하다 khựng lại
나타나다: xuất hiện
변화를나타내다: có sự thay đổi
불과하다: không quá, chỉ
상당히: tương đối
마찬가지로: giống nhau
동일하다: đồng nhất
현저히: một cách rõ ràng, rõ rệt
전망이다 (전망되다): triển vọng
예상되다 (예측되다): được dự đoán
투표: bỏ phiếu/ bình chọn
응답하다: trả lời
에비해서: so với
대폭: nhiều, mạnh, đáng kể
소폭: ít, nhẹ, không đáng kể
달하다: đạt đến
계속 = 지속적으로: liên tục, điều đặn

Ghi nhớ từ vựng cần thiết cho câu viết biểu đồ TOPIK

Sau cùng, đối với câu 53 bài viết biểu đồ TOPIK thì bạn vẫn nên chú ý trình bày vừa đủ ý, ngắn gọn, súc tích. Tuy nhiên cũng không được quá ngắn và tránh dài dòng, vượt quá số lượng từ cho phép sẽ bị trừ điểm.

Bài viết trên trình bày sơ lược cách viết biểu đồ thi TOPIK, hy vọng có thể giúp bạn tích góp những tips nhỏ làm bài thi.

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!