Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 6: Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 6: Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn. Khi viết hoặc gõ tiếng Hàn trên máy tính, để tránh người đọc hiểu lầm hoặc khó hiểu, cần phải viết cách chữ theo đúng nguyên tắc (không viết liền toàn bộ, hoặc cũng không cách đều tất cả các âm tiết).

Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn

vd: 나는 한국어를 공부합니다 (Tôi học tiếng Hàn quốc)

– Các âm tiết trong cùng một cụm từ phải được viết liền (한국어, 공부, không được viết thành 한 국 어, hoặc 공 부…)

– Các trợ từ khi bổ nghĩa cho từ nào thì viết liền với từ đấy (는 được viết liền với 나 => 나는

– Các thành phần trong cấu trúc câu được tách rời rõ ràng (나는 cách 한국어를 cách 공부합니다).

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!