Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Luyện nghe tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 3 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Luyện nghe tiếng Hàn nhé:

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu nói tiếp nối phù hợp

A. 간섭을 안 하는 게 아이한테 더 좋더라구요. 

B. 그러지 말고 아이의 입장에서 생각해 주세요. 

C. 그럼 나이가 많아지면 관심을 많이 가져야겠네요. 

D. 그렇긴 한데 아이를 보면 자꾸 잔소리를 하게 돼요.

Câu 2: Nghe và chọn ý đúng với suy nghĩ của cô gái

A. 공공서비스 요금이 인상되면 시민들이 피해를 본다. 

B. 노년층을 위한 공공서비스 지원은 계속되어야 한다. 

C. 정부는 공공서비스 지원 여부를 빨리 결정해야 한다. 

D. 시민들은 공공 서비스 정책에 대해 관심을 가져야 한다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 3: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 3: Nghe và cho biết nội dung đang nói về điều gì

A. 낚시를 즐기는 방법 

B. 낚시를 즐기는 이유 

C. 휴식을 취하는 방법 

D. 휴식이 필요한 이유

Câu 4: Nghe bài giảng và chọn ý đúng với suy nghĩ của chàng trai

A. 사물은 실용적인 목적을 가지고 만들어진다. 

B. 의자를 통해 과거의 신분 제도를 알 수 있다. 

C. 동전의 아름다움은 재료가 무엇이냐에 달려 있다. 

D. 새로운 시각에서 사물을 이해하려는 노력이 필요하다.

Câu 5: Chọn câu giống với nội dung đã nghe

A. 이 사건과 유사한 논란이 계속되고 있다. 

B. 자연을 찍은 사진은 저작권으로 인정받았다. 

C. 이 논란은 사진작가의 의도와 관련된 것이다. 

D. 모든 사람들이 사진 구도를 창의성으로 보았다.

Đáp án

Câu 1    D

Câu 2    C

Câu 3    C

Câu 4    D

Câu 5    A

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!