Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Luyện nghe tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 2 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Luyện nghe tiếng Hàn nhé:

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại và chọn hành động tiếp theo cô gái sẽ làm

A. 대학원 입학 원서를 접수한다. 

B. 우편이나 팩스로 추천서를 보낸다. 

C. 서류를 가지러 집으로 다시 돌아간다. 

D. 대학원 입학 원서를 가방에서 찾아본다.

Câu 2: Nghe và chọn nội dung trọng tâm

A. 낙서는 편안할 때 나오는 행위이다. 

B. 낙서를 통해 사람의 심리를 알 수 있다. 

C. 몸은 보고 듣는 것을 함께 할 때 편안해진다. 

D. 전화를 하는 행위는 사람의 성격과 관계가 있다.

Xem thêm:

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Đọc hiểu tiếng Hàn

Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 2: Đọc hiểu tiếng Hàn

Câu 3: Nghe và chọn ý đúng nhất với lập trường của chàng trai

A. ‘평생 직장’의 중요성에 공감하고 있다. 

B. ‘평생 직장’의 의미에 대해 비판하고 있다. 

C. ‘평생 직장’에서 적성의 중요성을 강조하고 있다 . 

D. ‘평생 직장’ 을 가진 사람들에 대해 감탄하고 있다.

Câu 4: Nghe và chọn ý đúng với cách nói của cô gái

A. 다른 나라의 경우와 비교하여 설득하고 있다.  

B. 구체적인 사례를 들어 문제에 접근하고 있다. 

C. 법에 의지하여 주장의 신뢰성을 높이고 있다.  

D. 문제 해결을 위해 여러 상황을 가정하고 있다.

Câu 5. Nghe đoạn thảo luận sau và chọn câu đúng 

A. 방송에서 줄임말을 사용하는 경우가 줄었다. 

B. 오락 프로그램에 사용되는 자막은 길지 않다. 

C. 방송에서 맞춤법이 틀린 자막 사용이 줄고 있다. 

D. 오락 프로그램에서 유행어 사용이 문제가 되고 있다 .

Đáp án

Câu 1    A

Câu 2    C

Câu 3    C

Câu 4    B

Câu 5     B

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Online Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!