Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 14: Đồ dùng trong nhà

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 14: Đồ dùng trong nhà: Chúng ta cùng nghe và ghi nhớ một số từ cơ bản nhé.

Đồ dùng trong nhà

가구 Đồ đạc (trong nhà)

가게 Cửa hàng, cửa hiệu

고기 Thịt

귀 Cái tai

개나리 Cây đầu xuân

아기 Đứa bé (dưới 7 tuổi), còn thơ ấu

누나 Chị gái

나이 Tuổi

내 Của tôi

어느 Cái nào

누구 Ai

구두 Đôi giày

어디 ở đâu

외우다 Ghi nhớ, thuộc lòng, thuộc

도구 Đồ dùng, dụng cụ

뒤 Phía sau

가다 Đi

거리 Khoảng cách

나라 Quốc gia

다리 Chân

도로 Con đường

라디오 Radio

아래 Dưới, ở dưới

노래 Hát, nhạc

위로 An ủi, khuyên giải

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!