Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 13: Một số câu cơ bản

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 13: Một số câu cơ bản: Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn Trong bài này các bạn học cách phát âm những mẫu câu cơ bản, rất cần thiết khi bạn bắt đầu làm quen với mặt chữ tiếng Hàn.

Một số câu cơ bản

1. 네 (예)  Vâng, đúng

2. 아니요. không phải

3. 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không?

4. 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ?

5. … 입니다 Tôi là …

6.만나서 반갑습니다  Rất vui được làm quen

7. 안녕히 가세요: Tạm biệt (nói với người ra đi)

8. 안녕히 계세요; Tạm biệt (nói với người ở lại)

9. 수고하십니다 Xin chào ( nói với người đang làm việc)

수고하세요 Tạm biệt ( nói với người đang làm việc)

수고하셨어요 Cảm ơn đã giúp đỡ

10. 처음 뵙겠습니다 Tôi mới gặp bạn lần đầu

11. 또 뵙겠습니다  Hẹn gặp lại

12. 고맙습니다 ( 감사합니다) Xin cảm ơn

13. 천만에요 ( 괜찮아요) Đừng bận tâm

14. 어서오세요 Rất hân hạnh

15. 들어오세요 Xin mời vào

16. 앉으세요 Xin hãy ngồi xuống

17. 실레합니다 Xin lỗi ( vì đang làm việc gì đó)

실례했습니다 Xin lỗi ( vì đã làm việc gì đó)

실례하겠습니다 Xin lỗi ( vì việc làm của tôi)

18. 미안합니다 ( 죄송합니다) Tôi xin lỗi

19. 아니요, 괜찮아요) Không sao, ổn,

20. 여보세요! Xin chào ( gọi điện)

21. 시간이 다 됐습니다 Đã ( bắt đầu hoặc kết thúc)

22. 또봐요. Hẹn gặp lại ( nói lịch sự)

23. 그래요? Thật vậy sao ?

그래요. Thật vậy

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!