Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 19

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 19: Sẽ làm bánh Songpyeon ở nhà. Trong bài này các bạn sẽ học câu nói sẽ làm việc gì dó ở đâu đó và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 19 : Sẽ làm bánh Songpyeon ở nhà. 초급 이- 19과 : 집에서 송편이나 만들까 해요.

I. Hội thoại (회화):

미치코: 모레가 추석인데 지연 씨는 뭐 할 거예요?

Michiko : Ngày mốt là trung thu rồi, Jiyeon sẽ làm gì nào?

지연 : 고향에는 못 가게 되었으니 집에서 송편이나 만들까 해요.미치코 씨 ,한번 같이 만들어 볼래요?

Jiyeon: Vì không thể về quê nên mình ở nhà làm bánh Songpyeon. Bạn Michiko cùng làm với mình nhé?

미치코:좋아요.그런데 지연 씨는 송편을 만들 줄 알아요?

Michiko: Được thôi. Nhưng mà Jiyeon biết cách làm bách Songpyoen không?

지연: 네, 제가 어렸을 때는 가족끼리 밤 12시가 넘도록 만들었어요. 송편 만들어 본 지 벌써 5년이 넘었네요.

Jiyeon : Vâng, lúc nhỏ mình và gia đình làm bánh đến hơn 12 g khuya . Dịp làm bánh Songpyeon đó thế mà đã hơn 5 năm rồi.

미치코: 어머, 그런데 잘 만들 수 있겠어요?

Michiko : Ôi trời,  nhưng mà có thể làm tốt chứ ?

지연:그럼요. 전에는 송편을 잘 만들었거든요.그래서 나중에 예쁜 딸을 낳겠다는 말을 많이 들었어요

Jiyeon: Tốt mà. Trước đây, mình nghe nhiều người nói là nếu nặn bánh đẹp, thì sau này sẽ sinh con gái đẹp.

 
미치코:그럼 지연 씨만 믿을게요. 전 요리에는 자신이 없어요

Michiko: Vậy thì mình tin Jiyeon. Mình k tự tin trong nấu ăn.

II. Từ vựng (단어):  

자신 : tự tin                                                         추석 :  Trung thu

믿다 : Tin tưởng                                                   어리다  : trẻ, nhỏ

넘다 : hơn, trên                                                    낳다 : sinh, có (thai, bầu)

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!