Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 12

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 12: Tôi đi nhà sách Đệ Nhất thì đi thế nào? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi đi đến đâu như thế nào và học một số câu hỏi thông dụng.

NỘI DUNG

Bài 12 : Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào? 초급 이- 12과 : 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요?

I. Phát âm ( 발음 ) :

1.곧장[곧짱]

2.왼쪽[왼쪽/웬쪽]

II. Ngữ pháp (문법):

1. V-(으)려면 S : Nếu định V thi S

예 :

-광화문에 가려면 어떻게 해야 합니까?  Tôi muốn đi đến Cổng Kwanghwa thì đi như thế nào?

-한자를 배우려면 한자반에 동록하세요. Nếu muốn học chữ Hán thì hãy đăng ký

2. V-(으) N 이다 : nếu  V (thì) là N

예:

– 곧장 가면 사점입니다.  Nếu đi thẳng là gặp tiệm sách

– 지허철역에서 내리면 백화점이에요.  Rẽ (quẹo) xuống ga tàu điện là thương xá

III. Cách dùng từ (어휘화 표현):

1. V-(으) 수는 없다 Không thể , k được

예:

– 10시까지 올게요. 더 일찍 올 수는 없어요?  Đến 10 sẽ về . Không thể về sớm hơn à ?

– 중국어를 말할 수는 없지만 한자를 쓸 수는 있어요 . Không thể nói tiếng TQ nhưng có thể viết được

2. 쪽 : hướng đi

예:

-어느 쪽으로 가세요? 을지로 쪽으로 가요.  Đi theo hướng nào? đi hướng Ulchiro

– 왼쪽으로 나가세요.  Hãy đi ra hướng bên trái

– 저도 그쪽으로 갑니다. Tôi cũng đi hướng đó

3. 나가다[나오다]:  đi ra ngoài, đi ra

예:

– 밖으로 나오니까 추워요.  Đi ra ngoài nên lạnh

– 오늘 오후에는 시내에 나가 볼까요? Chiều hôm nay xuống TP không ?

4. 곧장 : đi thẳng

예:

– 곧장 가면 지하철역입니다.  Đi thẳng là  ga tàu điện

– 여기서부터 10분쯤 곧장 걸어 가세요 . Từ đây đi bộ thẳng khoảng 10 phút .

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!