Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 15

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 15: Đi xe bus. Trong bài này các bạn sẽ học cách tham gia phương tiện giao thông xe bus và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 15: Đi xe bus 초급 일- 15과 : 버스를 탑시다.

I. Hội thoại (회화) :

영숙이와 윌슨은 홍 선생님을 만나려고 합니다.

Wilson và Yeongsook định gặp thầy Hong

두 가람은 버스 정류장으로 갔습니다. Hai người đã đi đến trạm xe bus

그들은 버스카드를 두 장 샀습니다. Họ mua 2 vé xe bus

51번 버스가 왔습니다. Xe bus số 51 đã đến

두 사람은 빨리 탔습니다. 2 người nhanh chóng lên xe

그리고 서울대 입구에서 내렸습니다.

Và họ xuống ở cổng ra vào của trường đại học Seoul

II. Từ vựng (단어) :

서울 대 = 서울 대학교 :  trường đại học Seoul

빨리 : nhanh                                               입구 : cổng ra vào

사람 : người                                               버스 카드 = Bus card : Vé xe bus

정류장 : Trạm xe                                        만나다 : gặp

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!