Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 3: Cách viết chữ Hàn

Tiếng Hàn Nhập Môn – Bài 3: Cách viết chữ Hàn: Giống như chữ Hán, chữ Hàn quốc được viết theo nguyên tắc bút thuận: từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Tiếng Hàn nhập môn : Cách viết chữ Hàn

I. Các Phụ Âm


Hệ thống phụ âm của chữ cái tiếng Hàn Hangeul có tất cả 19 phụ âm, trong đó có 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi. Phụ âm khi đứng một mình không tạo thành âm, nó chỉ có thể tạo thành âm đọc khi kết hợp với một nguyên âm nào đó để trở thành âm tiết.Phụ âm được phát âm với nhiều âm tương tự nhau tùy theo nó kết hợp với nguyên âm nào và âm tiết nào đó được phát âm như thế nào.

Bảng phụ âm đơn học tiếng Hàn
Bảng phụ âm kép học tiếng Hàn

II. Các Nguyên Âm

Chữ Hangeul có 21 nguyên âm, trong đó có 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm mở rộng(còn gọi là nguyên âm kép). Nguyên âm được viết theo trình tự trên dưới, trước sau, trái trước phải sau.

Bảng nguyên âm đơn học tiếng Hàn

III. Cách Viết Một Âm Tiết

Mỗi âm tiết Hàn khi được viết đều được phân bố đều, để có thể nằm trong một hình vuông dù có đuôi chữ (받침) hay không.

 

/a/어

/oơ/오

/ôô/우

/uu/으

/ư/이

/ii/

/gaa/거

/goơ/고

/gôô/구

/guu/그

/gư/기

/gii/

/naa/너

/noơ/노

/noô/누

/nuu/느

/nư/니

/nii/

/da/더

/do ơ/도

/do ô/두

/duu/드

/dư/디

/dii/

/ra/러

/toơ/로

/roô/루

/ruu/르

/rư/리

/rii/

Học tiếng Hàn nhập môn cách viết chữ hán

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!