Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Luyện nghe tiếng Hàn

Nếu bạn đang phân vân liệu mình có nên học Tiếng Hàn Cao Cấp hay không? Câu trả lời là “có” nếu bạn đang muốn:

• Giao tiếp với phát âm, ngữ điệu, ngữ pháp, câu từ… như người bản xứ.

• Thăng tiến trong môi trường sử dụng tiếng Hàn chuyên nghiệp.

• Nâng cao đẳng cấp cá nhân với những bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn một cách chuyên nghiệp.

• Trở thành một phiên dịch viên tiếng Hàn ở nhiều lĩnh vực.

• Hành nghề “gõ đầu trẻ” với bộ môn tiếng Hàn.

• Săn được học bổng du học Hàn Quốc để tiết kiệm chi phí.

Sau đây hãy cùng Học Tiếng Hàn 24h chinh phục trọn vẹn những mục tiêu trên qua bài 1 của bộ Tiếng Hàn Cao Cấp 1 bài 1: Luyện nghe tiếng Hàn nhé:

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu nói tiếp nối phù hợp

A. 종일 잔다고 해서 정말 피로가 풀릴까?
B. 그래서 조금만 더 자면 피로가 풀리겠네?
C. 그러면 주말에 너무 많이 자도 안 되겠다.
D. 이번 주말에는 시간을 내서 좀 쉬어야 겠다.


Câu 2: Nghe và cho biết nội dung đang nói về điều gì

A. 주변에 좋은 일이 생겼을 때
B. 일상에서 작은 기쁨을 느낄 때
C. 가장 행복하고 기분이 좋을 때
D. 생활에서 즐거운 일을 찾을 때


Câu 3: Nghe và chọn ý đúng

A. 자신이 내린 판단과 같은 것만 믿는다.
B. 사람들은 상대방의 입장에 서서 생각한다 .
C. 자신의 느낌과 인상을 거짓이라고 생각한다.
D. 사람들은 첫인상에서 호감을 주기가 어렵다.

Tham khảo thêm:

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Hàn cao cấp mới nhất

Phương pháp học tiếng Hàn theo chủ đề


Câu 4: Nghe và chọn ý đúng với suy nghĩ của cô gái

A. 학생들이 자신의 삶을 돌아보기를 원한다.
B. 자서전 쓰기는 의무적으로 하는 것이 좋다.
C. 학생들이 자서전을 쓰면 고민을 해결할 수 있다.
D. 자서전 쓰기는 미래를 설계하는 데 도움이 된다.


Câu 5: Nghe mẩu tin tức và chọn tựa đề phù hợp

A. 장소와 시간에 맞는 구두 따로 있어
B. 직장 여성, 패션보다는 건강 더 고려해
C. 하이힐 착용이 여성들의 발 건강 위협해
D. 건강과 맵시, 굽 조절 하이힐로 모두 잡아


Đáp án
Câu 1 C
Câu 2 B
Câu 3 A
Câu 4 A
Câu 5 D

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!