Phân biệt cấu trúc 잘못+V – 잘 못+V

Học tiếng Hàn đã lâu vẫn cảm thấy thấy khó khăn khi phân biệt cấu trúc 잘못+V – 잘 못+V. Tuy chỉ có sự khác biệt về khoảng cách giữ 2 từ “잘” và “못” nhưng cụm từ ghép này cũng đồng thời bị thay đổi về mặt ý nghĩa. Nhưng khi nói sẽ không nhận ra sự khác biệt nhiều. Mong rằng thông qua bài viết này bạn sẽ sử dụng 2 cấu trúc ngữ pháp đúng ngữ cảnh và chính xác hơn.

1. Cấu trúc 잘못+ V

– 잘못 đứng trước động từ
– Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다…) thì 잘못đứng trước “하다”
– Mang nghĩa “nhầm”, “sai”

Ví dụ
– 저는 문자를 잘못 보냈어요. 죄송합니다: Tôi gửi nhầm tin nhắn. Xin lỗi ạ
– 오모, 전화번호를 잘못 썼어요: Ôi không, tôi viết nhầm số điện thoại rồi

2. Cấu trúc 잘 못+ V

– 잘 못 đứng trước động từ
– Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다…) thì 잘 못 đứng trước “하다”
– Mang nghĩa “không tốt”, “không giỏi”, “dở”
– Trái nghĩa với “잘+ V”

Ví dụ
– 저는 요리를 잘 못 해요: Tôi nấu ăn không giỏi
– 한글을 잘 못 써요: Tôi viết chữ Hàn xấu

• VÍ DỤ SO SÁNH
– 잘못 써요: Tôi viết nhầm
– 잘 못 써요: Tôi viết xấu

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!