Phân biệt cấu trúc 아무도 – 아무나

아무 là đại từ bắt đầu mang nghĩa “bất cứ” hoặc “không …”. Vậy để phân biệt cấu trúc 아무도 – 아무나 có sự giống và khác nhau như thế nào? Nhiều người khi học tiếng Hàn vẫn thường gặp khó khăn khi sử dụng 2 cấu trúc này. Tuy nhiên 2 cấu trúc này lại sử dụng trong những trường hợp khác nhau, mang sắc thái nghĩa khác nhau. Mong rằng thông qua bài viết này bạn sẽ sử dụng 2 cấu trúc đúng ngữ cảnh và chính xác hơn.

1. Cấu trúc 아무 + 나

Với những từ bắt đầu bằng đại từ “아무” và kết thúc bằng “나” sẽ mang nghĩa “BẤT CỨ”

Vế tiếp theo sau cụm từnày sẽ ở dạng khẳng định

 1. 아무나 – bất cứai
 2. 아무거나 – bất cứ cái gì
 3. 아무데나 – bất cứ ở đâu
 4. 아무대나 – bất cứ khi nào

Ví dụ

 1. 요즘 아무나 유명한 가수가 될 수 있는 것 같아요.
  Dường nhưdạo này bất cứai cũng có thểtrởthành ca sĩnổi tiếng
 1. 아무거나 괜찮아요

        Cái gì cũng được

 1. 공휴일에 무료로 아무데나 주차 할 수 있어요.
  Vào ngày nghỉ bạn có thể đậu xe miễn phí ở bất kỳ đâu
 1. 아무때나 방문 하세요.
  Hãy đến thăm tôi bất cứ khi nào nhé

2. Cấu trúc 아무 + 도

Với những từ bắt đầu bằng đại từ “아무” và kết thúc bằng “도” sẽmang nghĩa “KHÔNG”

Vế tiếp theo sau cụm từ này sẽ ở dạng phủ định

 1. 아무도 – Không một ai
 2. 아무것도 – Không một cái gì
 3. 아무데도 – Không ở đâu

Ví dụ

 1. 월요일에 아무도 직장 가기를 안 좋아해요.
  Không ai thích đi làm vào ngày thứ2
 1. 이 영화에 대해 좋은 것은 아무것도 없어요.
  Bộ phim này không có gì hay cả
 1. 서울에 아무데도 소호 같은 곳은 없어요.
  Ở Seoul không nơi nào giống như Soho cả

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!