Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 9

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 9: Hôm qua bạn đã làm gì? Trong bài này các bạn sẽ học câu hỏi về ngày hôm trước bạn đã làm gì và học một số câu hỏi thông dụng.

Bài 9: Hôm qua bạn đã làm gì? 초급 일-  9 과 : 어제 무엇을 했어요?

Hội thoại (회화) :

A : 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì?

B : 시내에서 친구를 만났어요. Tôi gặp người bạn ở trung tâm thành phố

B : 그리고 다방에서 차를 마시고, 극장에 갔어요. Và uống trà ở quán, rồi đi xem phim

A : 무슨 영화를 보았어요? Bạn đã xem phim gì?

B : “편지”를 보았어요. Tôi đã xem phim “lá thư”

B : 음악이 아주 좋았어요. Nhạc rất hay !

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!