Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 12

Dưới đây là Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cơ bản nhất bài 12 mà Học Tiếng Hàn 24h đã tổng hợp lại một cách hệ thống hơn, phù hợp cho những bạn mới học tiếng Hàn.

NỘI DUNG

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp bài 12

49. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn 아/어/여 보다. (đã thử làm….)

Đi với động từ để chỉ kinh nghiệm. Trong trường hợp chỉ kinh nghiệm của một ai đó thì dùng thì quá khứ.

Ví dụ:

한국에서 여해을 가 봤어. Tớ đã từng đi du lịch ở Hàn Quốc.

온양에 가 봤어요? Bạn đã đến 온양 chưa?

온양 một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc.

이 소설을 읽어 봤어? Cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết này chưa?

50. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn 아야/어야/여야 하다. ( phải..)

Cấu trúc này nó nhấn mạnh vào sự cần thiết hay bắt buộc của một hành động nào đó.  Cũng có thể sử dụng cấu trúc  어야 되다.( phải làm gì thì mới được)

Ví dụ:

교실에서는 휴대폰을 꺼야 해요/ 꺼야 돼요. Trong lớp học phải tắt điện thoại di động./ phải tắt điện thoại thì mới được.

제 시간에 도착하려면 일찍 일어나야 해요./ 일어야 돼요. Để đến đúng giờ phải dậy sớm/ phải dậy sớm thì mới được.

51. Cấu trúc tiếng Hàn ~ 은/ㄴ 적이 있다 (없다) ( đã từng làm….. ; chưa từng làm….)

Đi với động từ thể hiện kinh nghiệm trong quá khứ, hay chưa có kinh nghiệm.

Động từ có patchim dùng은 적이 있다 (없다), không có patchim dùngㄴ 적이 있다 (없다)

Ví dụ:

태권도를 배운 적이 있어요. Tôi đã từng học taekwondo.

온양에 가 본 적이 없어요. Tôi chưa từng tới 온양.

52. Cấu trúc tiếng Hàn ~ 는데, 은/ㄴ데(2)

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn này được dùng với động từ để bổ sung thêm giá trị cho chủ ngữ trong khi đang giải thích về ngoại hình, tính cách. Vế trước có chức năng để đưa ra bổ sung những gì đến trong vế sau.

Ví dụ:

이 분은 우리 선생님인 데 아주 친절한 분이에요. Người này là thầy giáo của tôi, thầy là người rất thân thiện.

이곳은 달랏인데 경치가 정말 아름다워요. Nơi này là Đà Lạt, cảnh trí nơi đây đẹp vô cùng.

53. Danh từ + 부터 ( đầu tiên, trước…)

Đi với danh từ để thể hiện việc gì nên được làm trước.

Ví dụ:

우선 손부터 씻고 먹어. Rửa tay trước đi rồi hãy ăn.

뭐부터 할까? Nên làm gì trước nhỉ?

배가 아주 고프니까 식사부터 하자. Tớ đói bụng quá chúng ta đi ăn đã đi.

54. Tính từ + 

Đi với tính từ để miêu tả một cách cụ thể chi tiết cho động từ đi sau.

Ví dụ:

잘 보이게 사진을 벽에 걸까요? Có nên treo tranh lên tường để nhìn rõ hơn không nhỉ?

옷을 따뜻하게 입어서  나가라. Mặc áo thật ấm vào rồi hãy ra ngoài.

* Bài viết được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng.

error: Content is protected !!