Tổng hợp tất cả ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp file pdf

Trung tâm Học Tiếng Hàn Online gửi đến bạn tổng hợp tất cả ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp file pdf phân chia theo từng nhóm ngữ pháp. Cấu trúc ngữ pháp tiếng hàn trung cấp với công thức cụ thể. Thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các công thức và đạt điểm cao hơn trong kỳ thi TOPIK II. 

LINK DOWNLOAD FILE TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN TRUNG CẤP

NỘI DUNG

I. Nguyên Nhân, Kết Quả

 1. N – ( Tôi , A / V – Tôi .
 2. N – ( Bạn , A / V – Bạn .
 3. V – chậm
 4. V – là gió
 5. A / V – ( dẫn là để đổ lỗi
 6. A / V – ( dẫn đầu ㄹ kka nhìn đứng )
 7. A / V – và bởi

II. Diễn Tả Sự Tương Phản

 1. A / V – nhóm , tuy nhiên , A / V – nhóm A / V – nhưng
 2. A / V – ( Uh ㄴ Mặc dù
 3. A / V – ( dẫn đầu mặt khác )

III. Diễn Tả Hành Động Gián Đoạn

 1. V – là đường là đường
 2. V – Da

IV. Diễn Tả Điều Kiện Và Giả Định

 1. A / V – à / nên
 2. A / V – Tôi
 3. A – nếu , V – b / nếu 
 4. A / V – đã / đã làm một lần
 5. V – ( dẫn ) d ppeonhada

V. Phỏng Đoán Và Suy Đoán

 1. A – triển lãm hàng không
 2. A / V – ( dẫn đầu sẽ
 3. A / V – ( dẫn ll
 4. A / V – ( chì d bản đồ có thể
 5. A / V – ( uh ㄴ có hình dạng giống như / ( uh 
 6. A / V – ( Uh Tôi đoán vậy
 7. A / V – ( chì is / ( chì dòng did saw
 8. A – ( uh hơn , V – hơn tôi

  VI. Diễn Tả Trạng Thái Hành Động

 1. V – ‘ đã đặt
 2. V – ngôn ngữ nghỉ ngơi
 3. V – ( chì Giữ
 4. V – ( dẫn là như

VII. Thái Độ Và Thói Quen

 1. A / V – Khóc
 2. V – Oregon 
 3. A / V – ( dẫn là cheokhada giả vờ

VIII. Lựa Chọn

 1. A / V – ( dẫn đầu là thay thế trong ) – N + thay vì sự )
 2. Không + ( hoặc bất kỳ FIG.
 3. N – ( Lee Rado
 4. A / V – Hoặc A / V – Hoặc

XIV. Hồi Tưởng

 1. A / V – Dunn N
 2. A / V – hạ xuống
 3. A / V – Dundayo
 4. A / V – deogunyo

XV. Sự Hoàn Tất Của Hành Động

 1. V – từ bỏ ngôn ngữ
 2. V – và cuộn
 3. V – Đã đã )
 4. A / V – Đã Đã N
 1. Đặc điểm, tính chất
 2. A / V – ( uh là trên tốt bên
 3. N – nó tệ
 4. N – Macho

XII. Trích Dẫn Gián Tiếp

 1. A / V – Bạn nói ?
 2. – A / V mà tôi đã nghe
 3. A / V – Tôi nghe nói ?
 4. A / V – daniyo ?

XIII. Quyết Tâm Và Ý Đồ

 1. V – ( chì ㄹ kka 
 2. V – Goja
 3. V – ( uh sắp đi
 4. V – à phải
 5. V – ( dẫn đầu kiêm V – ( dẫn đầu Chủ tịch

XIV. Gợi Ý Và Lời Khuyên

 1. V – ( dẫn đầu xứng đáng
 2. V – trở thành
 3. V – nếu có ?

 XV. Hình Thức Bị Động

 1. Từ bị động pidongsa
 2. V – Ah chóng mặt
 3. V – trở thành cua

XVI. Hình Thức Sai Khiến

 1. từ động từ / động từ
 2. V – nó là

tất tần tật về động từ 가다

 XVII. Bổ Sung Thông Tin

 1. A / V – ( uh là tốt
 2. A / V – ( dẫn đầu là tầm nhìn xa
 3. N – thậm chí
 4. N – chỉ khi

XVIII. Mức Độ

 1. A / V – trong phạm vi uh d
 2. N – giá trị 
 3. A / V – ( dẫn là / ( dẫn 

XIX. Phát Hiện Và Kết Quả

 1. V – Go Bonnie
 2. V – Các Bonnie
 3. V – Cái nhìn
 4. A / V – Danny
 5. V – Đã Đã làm
 6. A / V – đang đến gần
 7. A / V – ( chì là Shem

 XX. Nhấn Mạnh

 1. A / V – Làm thế nào dẫn dắt cái gì có thể
 2. A / V – ( chì không bị ràng buộc
 3. A / V – ( chì chỉ
 4. N – ( cái này 

XXI. Mục Đích

 1. A / V – Cua
 2. A / V – Danh mục

XXII. Diễn Tả Sự Vô Ích

 1. V – ( dẫn đầu và Managua
 2. A / V – À Dù sao

XXIII. Hối Hận

 1. V – ( lead ㄹ geol đã làm
 2. A / V – Tôi đã có phải 

XXIV. Thời Gian Và Trật Tự Hành Động

 1. V – à / uh có
 2. N – chỉ
 3. V – Ah / Whoa
 4. V- tome

Tải file pdf chi tiết tại đây

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn Miễn Phí

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!