Tổng hợp bộ giáo trình “Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn”

Tổng hợp bộ giáo trình “Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn” (맟춤 한국어) được Bộ Giáo dục Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc biên soạn và xuất bản năm 2012. Đây là công trình nghiên cứu của rất nhiều giáo sư và nhà ngôn ngữ học tại các trường Đại học lớn tại Hàn Quốc. Bộ giáo trình này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.

Sau khi được xuất bản và phát hành khắp thế giới, bộ giáo trình được nhiều trung tâm ngoại ngữ và các trường học áp dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên… 

Bộ giáo trình bao gồm 6 cuốn với cấp độ nâng dần từ Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp. Mỗi cuốn giáo trình gồm 15 bài. Từ bài 1 đến bài 10 là học các mẫu tự tiếng Hàn, từ bài 11 đến bài 15 là học các từ vựng và các mẫu câu cơ bản theo từng chủ đề. Nội dung giáo trình bao gồm: Hội thoại, bài đàm thoại, từ vựng ngữ pháp, luyện nghe nói, luyện đọc viết, luyện tập chung và tìm hiểu văn hoá.

NỘI DUNG

1. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 1 (맟춤 한국어 1)

Download tại đây

2. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 2 (맟춤 한국어 2)

Download tại đây

3. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 3 (맟춤 한국어 3)

Download tại đây

4. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 4 (맟춤 한국어 4)

Download tại đây

5. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 5 (맟춤 한국어 5)

Download tại đây

6. Tiếng Hàn theo tiêu chuẩn 6 (맟춤 한국어 6)

Download tại đây

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!