Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn

NỘI DUNG

1. TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng: Dowload: Tại đây

Ngữ pháp tiếng Hàn Topik II: Dowload: Tại đây

45 cấu trúc ngữ pháp tiêng Hàn cơ bản: Dowload: Tại đây

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp Dowload: Tại đây

2. Giáo trình tự học tiếng Hàn

-Giáo trình Tự học tiếng Hàn-Sơ Cấp – Trung Cấp – Cao Cấp

Dowload: Tại đây

3. Giáo trình Vui học tiếng Hàn

Dowload: Tại đây

4. Giáo trình 재외동포를 위한 한국어 full 6 cuốn (Ebook + Audio) (4*)

Dowload: Tại đây

5. Giáo trình dành cho hội nhập xã hội KIIP full 6 cuốn (Ebook + Audio) (5*)

Dowload: Tại đây

6. Tài liệu bổ trợ: 

Nguyên tắc phát âm tiếng Hàn: Dowload Tại đây

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!