Tổng hợp 80 động từ phổ biến nhất trong tiếng Hàn

Học tiếng Hàn Online gửi đến bạn bài viết tổng hợp 80 động từ phổ biến nhất trong tiếng Hàn. Đồng thời phân loại thành 2 loại động từ: Nội động từ & ngoại động từ. Tiếng Hàn cũng chia thành 3 loại từ dựa trên tính chất của loại từ đó như: danh từ, động từ, tính từ. Động từ nguyên mẫu trong tiếng Hàn kết thúc bằng 다 (da) và thường đứng cuối câu. Mong rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn một cách thông thạo, chính xác hơn.

I. NỘI ĐỘNG TỪ

Nội động từ tiếng là những động từ không cần có thêm 1 tân ngữ trực tiếp đi kèm theo sau nhưng vẫn diễn tả đủ ý nghĩa của câu. Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người viết hay người nói – những chủ thể thực hiện hành động. Hành động này không tác động trực tiếp đến bất cứ đối tượng nào.

 1. 가다: Đi
 2. 오다: Đến
 3. 자다: Ngủ
 4. 눕다: Nằm
 5. 앉다: Ngồi
 6. 서다: Đứng
 7. 울다: Khóc
 8. 웃다: Cười
 9. 걷다: Đi bộ
 10. 산책하다: Đi dạo
 11. 살다: Sống
 12. 죽다: Chết
 13. 쉬다: nghỉngơi
 14. 내려가다: Đi xuống
 15. 올라가다: Đi lên
 16. 말하다: Nói
 17. 육하다: Chửi mắng
 18. 취하다: Say xỉn
 19. 싸우다: Cãi nhau, đánh nhau
 20. 뛰다: Chạy
 21. 운동하다: Vận động, tập thểthao
 22. 일어나다: Thức dậy
 23. 세수하다: Rửa mặt
 24. 이야기하다: Nói chuyện, tán gẫu
 25. 인사하다: Chào hỏi
 26. 이사하다: Chuyển nhà
 27. 묻다: Hỏi han
 28. 돌아가다: Đi về
 29. 돌아오다: Trởvề
 30. 감사하다: Cảm ơn
 31. 사과하다: Xin lỗi
 32. 날다: Bay
 33. 헤어지다: Chia tay
 34. 나타나다: Xuất hiện
 35. 사라지다: Biến mất
 36. 일하다: Làm việc
 37. 회의하다: Họp
 38. 졸업하다: Tốt nghiệp
 39. 결혼하다: Kết hôn
 40. 출발하다: Xuất phát
 41. 도착하다: Đến nơi

Xem thêm:

tổng hợp 29 từ vựng kính ngữ thông dụng trong tiếng Hàn.

tổng hợp 200+ tính từ trong tiếng Hàn thông dụng nhất

II. NGOẠI ĐỘNG TỪ

Ngoại động là những động từ cần phải có tân ngữ trực tiếp theo sau để tạo thành một câu có nghĩa,bắt buộc phải có ít nhất một tân ngữ đi sau ngoại động từ.

 1. 먹다: Ăn
 2. 마시다: Uống
 3. 보다: Xem, nhìn
 4. 사다: Mua
 5. 팔다: Bán
 6. 만나다: Gặp
 7. 읽다: Đọc
 8. 쓰다: Viết, dùng
 9. 듣다: Nghe
 10. 만들다: Làm nên
 11. 주다: Cho
 12. 받다: Nhận
 13. 보내다: Gửi
 14. 입다: Mặc
 15. 벗다: Cởi
 16. 놓다: Đặt lên
 17. 타다: Leo lên (Phương tiện)
 18. 내리다: Xuống (phương tiện)
 19. 기다리다: Đợi, chờ
 20. 바꾸다: Đổi
 21. 싫어하다: Ghét
 22. 좋아하다: Thích
 23. 공부하다: Học
 24. 배우다: Học
 25. 알다: Biết
 26. 모르다: Không biết
 27. 당기다: Kéo
 28. 밀다: Đẩy
 29. 준비하다: Chuẩn bị
 30. 열다: Mở
 31. 닫다: Đóng
 32. 빨래하다: Giặt giũ
 33. 청소하다: Dọn dẹp
 34. 사랑하다: Yêu
 35. 포기하다: Bỏ cuộc
 36. 사용하다: Sử dụng
 37. 알아보다: Tìm hiểu
 38. 빌리다: Mượn
 39. 때리다: Đánh

Những động từ tiếng Hàn trên đây rất thường được sử dụng trong giao tiếp tiếng Hàn và cả trong đề thi. Nếu không biết được nhiều từ vựng tiếng hàn thì bạn sẽ không học tốt tiếng Hàn được đâu. Hãy chăm chỉ học từ vựng tiếng Hàn nhé! Mọi vất vả của bạn sẽ được đến đáp xứng đáng.

error: Content is protected !!