Tổng hợp 18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II

Trong các phần của đề thi TOPIK II thì phần viết bao giờ cũng được đánh giá là khó nhất. Hai câu 51, 52 không quá khó, bạn chỉ cần dựa vào phần thông tin được cung cấp để hoàn thành 1 câu phù hợp nhất. Còn câu 53 và 54 lại không dễ như thế, bạn phải tư duy kỹ và viết đủ số lượng chữ đề yêu cầu. Để đạt điểm cao trong phần viết câu 53, 54, ngoài việc viết đúng đề, sử dụng ngữ pháp linh hoạt và từ vựng “đắt giá” thì bạn cần biết tổng hợp 18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II sau.

NỘI DUNG

1. Dùng đuôi văn viết 다

2. Không dùng văn nói (한테, 이랑, 그냥…)

3. Viết đề mục giữa hàng

4. Để trống ô mở đầu bài viết

5. Để trống ô đầu tiên khi chuyển đoạn

Xem thêm:

Tổng hợp 22 trạng từ chỉ mức độ thường dùng trong tiếng Hàn

Tổng hợp 175+ trạng từ tiếng Hàn thông dụng nhất (phần 2)

6. Mỗi chữ viết trong 1 ô

7. Dấu “.” và “,” viết trong 1 ô và không để trống ở ô tiếp theo

8. Dấu “…” viết 2 lần và không để trống ở ô tiếp theo

9. Để trống sau “?” và “!”

10. Trong 1 ô chỉ viết 2 số

11. Trong 1 ô chỉ viết 2 chữ la tinh

12. Để trống sau trợ từ, tiểu từ 이/가, 은/는, 에/에서, 에게, 께, 에게서, 께서,…

13. Để trống giữa các danh từ ghép  한국 식당, 한국 음식, 한국 수도…

14. Để trống sau danh từ phụ thuộc

15. Để trống sau định ngữ 좋은…, 맜있는…, 먹는…, 가는…, …

16. Để trống giữa động từ bổ trợ & động từ chính 올라 가다, 올라 오다, 내려 가다, 내려 오다, 들어 가다, 들어 오다, -아/어 놓다, -아/어 가지다, -아/어 주다, -아/어 놓다…

17. Để trống sau đơn vị đếm 개, 명, 머리, 병, 잔, 그릇, 가루, 권, …

18. Để trống giữa tên & chức vụ

error: Content is protected !!