Tổng hợp 175+ trạng từ tiếng Hàn thông dụng nhất (phần 2)

Trạng từ trong tiếng Hàn nhằm mô tả chính xác ý của người nói, để câu văn cách nói một cách linh hoạt nhấn mạnh cường điệu diễn tả mức độ cường độ… để làm được điều này nhất định phải có sự tham gia của phó từ.  Vì vậy trong bài này Học tiếng Hàn Online sẽ chia sẻ đến bạn tổng hợp 175+ trạng từ tiếng Hàn thông dụng nhất (phần 2) để các bạn học và ghi nhớ nó.

Phó từ(trạng từ) (부사)tiếng Hàn chọn lọc thường dùng (75 từ)

1직접 : trực tiếp11그러니까 : do đó
2약간 : một chút, hơi12갑자기 : đột nhiên
3매우 : rất13서로 : lẫn nhau, với nhau
4그리고 : và14얼마나 : bao nhiêu
5별로 : không… mấy, hầu như không…15조용히 : một cách yên lặng
6잘 : tốt16왜냐하면 : bởi vì
7깜짝 : đột nhiên, đột ngột, bất ngờ17더 : thêm, hơn
8가장 : nhất18잘못 : sai
9그럼 : vậy thì19아마 : có lẽ
10정말 : thật là20미리 : trước
21똑바로 : thẳng31주로 : chủ yếu
21늘 : luôn luôn32또 : thêm vào đó
21먼저 : trước tiên, đầu tiên33천천히 : từ từ
24좀 : một chút, hơi34그냥 : chỉ là
25다 : tất cả35모두 : tất cả
26곧 : ngay, chính là36특히 : đặc biệt
27못 : không thể37빨리 : nhanh
28하지만 : tuy nhiên38계속 : liên tục
29같이 : cùng nhau39아직 : chưa
30열심히 : một cách chăm chỉ40그래서 : do đó

Xem thêm:

Tổng hợp 18 Quy tắc viết (쓰기) TOPIK II

Tổng hợp 175+ trạng từ tiếng Hàn thông dụng nhất (phần 1)

41자주 : thường51특별히 : đặc biệt
42우선 : trước tiên, ưu tiên52꼭 : nhất định
43안 : không53다시 : lại
44무척 : rất, vô cùng54오래 : lâu dài
45그러면 : vậy thì55아주 : rất
46또는 : hoặc56일찍 : sớm
47간단히 : một cách đơn giản57전혀 : hoàn toàn… không
47벌써 : đã58너무 : quá
49그런데 : tuy nhiên59항상 : luôn luôn
50이따가 : lát nữa60많이 : nhiều
61참 : thật là69함께 : cùng với, cùng nhau
62바로 : ngay, chính là70따로 : riêng rẽ
63언제나 : lúc nào cũng71없이 : không
64금방 : ngay72왜 : tại sao?
65거의 : gần như73새로 : mới
66그렇지만 : tuy nhiên74그만 : từng ấy
67가끔 : thỉnh thoảng75아까 : vừa nãy
68어서 : nhanh

Những trạng từ tiếng Hàn trên đây rất thường được sử dụng trong giao tiếp tiếng Hàn và cả trong đề thi. Nếu không biết được nhiều từ vựng thì bạn sẽ không học tốt tiếng Hàn được đâu. Hãy chăm chỉ học từ vựng tiếng Hàn nhé! Mọi vất vả của bạn sẽ được đến đáp xứng đáng.

error: Content is protected !!