Tiếng Việt cho người Hàn 38 과: 오토바이수리

Tiếng Việt cho người Hàn 38 과: 오토바이수리

38 과: 오토바이수리

Bài 38 : Ở tiệm sửa xe

Thợ sửa máy   : Anh muốn làm gì vậy?

Hee Yong         : Xe máy của tôi bị sao rồi mà không chạy được. Sao không nổ máy được anh?

Thợ sửa máy   : Để em coi…..

Hee Yong         : Có vấn đề gì anh?

Thợ sửa máy   : Anh phải thay phụ tùng mới vì nó cũ quá rồi.

Hee Yong         : Vậy hả?  À, quên! Bánh xe của tôi bị xì hơi rồi, anh bơm xe giùm nhé!

Thợ sửa máy   : Vâng.

Hee Yong         : Làm ngay được không?

Thợ sửa máy   : Không! Tôi phải đi lấy phụ tùng mới ở chỗ khác vì phụ tùng này hiếm có. Tôi phải đặt trước, rồi hai ngày sau mới lấy được.

Hee Yong         : Thế khi nào mới lấy xe được?

Thợ sửa máy   : Ba ngày sau đi cho chắc ăn.

Hee Yong         : Sửa hết bao nhiêu?

Thợ sửa máy   : Thay phụ tùng và bơm xe thì tất cả một triệu hai trăm ngàn đồng.

Hee Yong         : Ok ! Chào anh!

Thợ sửa máy   : Chào anh!

Từ Vựng

thợ sửa máy : 기계수리공                                                     xe máy : 오토바이

chạy : 작동하다, 움직이다                                                    nổ máy : 시동이 걸리다

coi : 보다 = xem                                                                     vấn đề : 문제

thay : 교체하다                                                                      phụ tùng : 부품

mới : 새로운                                                                           vì A : A이기 때문에 = bởi vì = tại vì

nó : 그것                                                                                 cũ : 오래된

quên : 잊다                                                                             bánh xe : 차바퀴

bị xì hơi : 펑크나다, 공기가 빠지다                                     bơm xe : (타이어에) 공기를 넣다

ngay : 바로                                                                             đi lấy : 가지러가다

hiếm có : 드문                                                                         đặt trước : 미리 주문하다, 예약하다

chắc ăn: 확실하게                                                                  sửa : 수리하다

hết : 전부                                                                                lốp xe bị thủng : 타이어가 찢어지다

vá lốp xe : (찢어진)타이어를 떼우다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!