Tiếng Việt cho người Hàn 37 과: 비자연장하기

Tiếng Việt cho người Hàn 37 과: 비자연장하기

37 과: 비자연장하기

Bài 37 : Gia hạn visa

Mi Young         : Chào cô!

Nhân viên        : Chào em! Em cần gì?

Mi Young         : Em vừa mới vào trường Nhân Văn. Em muốn xin Visa sinh viên.

Nhân viên        : Em là sinh viên à ? Đang học khoa nào?

Mi Young         : Em đang học khoa Ngữ Văn Anh ạ.

Nhân viên        : Em có mang hộ chiếu và thẻ sinh viên của trường không?

Mi Young         : Có ạ. Đây ạ cô.

Nhân viên        : Em muốn xin Visa mấy tháng?

Mi Young         : 6 tháng ạ. Xin loại Visa nhiều lần cô.

Nhân viên        : Em điền vào mẫu này.

Mi Young         : Lệ phí xin Visa là bao nhiêu cô?

Nhân viên        : Loại Visa này thì em phải đóng 100 đô.

Mi Young         : Dạ vâng. Vậy bao giờ mới được cấp Visa?

Nhân viên        : Một tuần sau em lấy được.

Mi Young         : Dạ vâng. Cảm ơn cô!

Nhân viên        : Chào em!

Từ vựng

vừa mới : 막 ~했다                                                     vào trường : 입학하다

nhân văn : 인문                                                           xin : 신청하다

sinh viên : 학생                                                           khoa : 학과

khoa Việt Nam học : 베트남 학과                             mang : 가지고오다

hộ chiếu : 여권                                                            thẻ sinh viên : 학생증

Visa nhiều lần : 복수비자                                            Visa một lần : 단수비자

điền vào : 기입하다                                                    mẫu : 양식

lệ phí : 수수료                                                            đóng : (돈을) 내다

được cấp : 발급되다                                                  sau : ~ 후에

Hết hạn Visa : 비자기한이 만기다

Gia hạn Visa : 비자를 연장하다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!