Tiếng Việt cho người Hàn 34 과: 미용실 에서

Tiếng Việt cho người Hàn 34 과: 미용실 에서

34 과: 미용실 에서

Bài 34 : Ở tiệm uốn tóc

Thợ cắt tóc      : Chào chị ! Chị muốn làm gì ?

Young Hee       : Tôi muốn duỗi thẳng vì tóc bị quăn quá

 Thợ cắt tóc     : Tóc chị dài quá nên phải tính thêm 50.000 đồng

Young Hee       : Vâng, Còn nhuộm tóc nữa vì có mọc tóc sâu

Thợ cắt tóc      : Chị nhuộm màu gì ?

Young Hee       : Màu đen , nhuộm chân tóc thôi. Còn tỉa tóc mái nữa

Thợ cắt tóc      : Chị cắt phần đuôi tóc không ? Tóc chị bị hư hỏng nhiều

Young Hee       : Có , cắt ít thôi , thích để tóc dài

Thợ cắt tóc      : Vậy chị nên hấp dầu cho tóc óng mượt

Young Hee       : Hấp dầu bao nhiêu ?

Thợ cắt tóc      : 100.000 đồng , làm hết thì 500.000 đồng

Young Hee       : Tôi có phiếu khuyến mãi giảm giá 10 % , vậy 450.000 đồng, phải không ?

Thợ cắt tóc      : Dạ , phải

Young Hee       : Ở đây có vẽ móng tay không ?

Thợ cắt tóc      : Có . Bên kia kìa !   ……………..   

Thợ cắt tóc      : Chị gội đầu nhé !

Thợ cắt tóc      : Chị có sấy tóc không ?

Young Hee       : Có

Thợ cắt tóc      : Xong rồi , chị vừa ý không ?

 Young Hee      : Tôi thấy được

   (Tính tiền và đưa tiền boa cho thợ cắt tóc )

Thợ cắt tóc      : Cảm ơn chị ! Lần sau chị quay lại thì nhớ gọi em. Em tên Hương

Young Hee       : Ok

Từ vựng

duỗi thẳng : 매직파마를 하다

bị quăn : 곱슬거리다

tóc dài : 긴 머리

tính thêm : 추가계산을 하다                                     nhuộm tóc : 염색하다

mọc (머리카락) 자라다                                             tóc sâu : 새치

màu : 색, 색깔                                                             màu đen : 검정색

chân tóc : 머리카락뿌리                                            Tỉa : 다듬다

mái tóc : 앞머리                                                         cắt : 자르다

phần đuôi tóc : 머리끝부분                                       bị hư hỏng : 손상되다

ít : 조금                                                                       để tóc dài : 머리를 길게 놔두다

nên : 그러므로                                                           hấp dầu : 영양을 하다

óng mượt : 매끄러운, 반짝이는                               phiếu khuyến mãi : 쿠폰

giảm giá : 할인하다                                                    vẽ móng tay : 네일아트를 하다

bên kia kìa ! : 저기저기 !                                           gội đầu : 머리를 감다

sấy tóc : 드라이를 하다                                             vừa ý : 맘에 들다

tính tiền : 계산하다                                                    đưa : 건네다

tiền boa : 팁                                                                thợ cắt tóc : 미용사

lần sau : 다음번                                                          quay lại : 다시오다

gội : 부르다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!