Tiếng Việt cho người Hàn 31 과: 커피숍에서

Tiếng Việt cho người Hàn 31 과: 커피숍에서. Tiếng việt cho người hàn quốc bài học số 31 chủ đề ở quán cà phê rất hữu ích cho các bạn

31 과: 커피숍에서

Bài 31 : Ở quán cà phê

Young Hee       : Trời nóng quá ! Đi chỗ nào mát đi anh !

Chin Woo        : Giờ đi đâu nhỉ ? Em có đi xem phim không ?

Young Hee       : Không ! Em không muốn xem

Chin Woo        : Vậy em muốn đi hát karaoke không ?

Young Hee       : Không ! Em bị khản cổ nên không hát được

Chin Woo        : Vậy em muốn đi đâu ?

Young Hee       : Đi uống cà phê đi anh. Em mới biết một quán cà phê mới khai trương đẹp lắm !

Chin Woo        : Vậy à ? Chúng ta đi đi !

Young Hee       : Đây là quán cà phê “ Thỏ ngọc” ! Anh thấy sao ?

Chin Woo        : Ừ, cũng được. Anh đi gửi xe, em vào trước đi !

Young Hee       : Em ngồi bên cạnh cửa sổ nhé !

 Chin Woo       : Ừ, tùy em

Tiếp viên          : Anh chị dùng gì ạ ?

Young Hee       : Cho tôi xem menu

Tiếp viên          : Dạ , đây ạ

Chin Woo        : Em uống gì ?

Young Hee       : Ùm……Em uống nước cam, còn anh ?

Chin Woo        : Anh uống cà phê đá. Đừng bỏ đường vào nhé.

Tiếp viên          : Dạ vâng ạ

  ……………………..       

Young Hee        : Nước cam ngon tuyệt ! Cà phê của anh nhìn thấy đắng lắm ! Anh uống như vậy là tối mất ngủ dấy.

Chin Woo        : Anh quen rồi, không sao đâu !

Từ vựng :

trời nóng : 날씨가 덥다

chỗ nào : 어느곳

mát : 시원한

giờ = bây giờ : 지금

đi xem phim : 영화보러가다

đi hát karaoke : 노래방가다

bị khản cổ : 목이쉬다

hát : 노래하다

uống cà phê : 커피마시다

mới :막 ~ 했다

quán cà phê : 커피숍

khai trương : 오픈하다

đẹp : 멋진

Thỏ ngọc : 토끼

thấy : 느끼다

gửi xe : 차를 대러가다

vào trước : 먼저 들어가다

bên cạnh : ~ 옆에

cửa sổ : 창문

tùy em : 너 맘대로

dùng : 드시다(공손법)

thực đơn : 메뉴

nước cam : 오렌지쥬스

cà phê đá : 블랙아이스커피

đừng : ~ 하지마라

bỏ A vào B : A를 B에 넣다

đường : 설탕

ngon : 맛있는

tuyệt : 최고의

nhìn thấy : 보이다

đắng : 쓴

mất ngủ : 잠을 못자다

quen : 익숙하다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!