Tiếng Việt cho người Hàn 30 과: 어학원등록하기

Tiếng Việt cho người Hàn 30 과: 어학원등록하기

30 과: 어학원등록하기

Bài 30 : Đăng ký ở trung tâm ngoại ngữ

Su Jin                         : Chào cô ạ!

Nhân viên ghi danh     : Chào em!

Su Jin                          : Em đến đây để đăng kí học tiếng Việt.

Nhân viên ghi danh     : À, mời em ngồi. Em đã học tiếng Việt lần nào chưa ?

Su Jin                          : Dạ, Em đã học tiếng Việt ở Hàn Quốc, tự học ở nhà.

Nhân viên ghi danh     : Em có hiểu cô nói gì không?

Su Jin                          : Dạ, hiểu.

Nhân viên ghi danh     : Vậy em đã học tiếng Việt bao lâu rồi?

Su Jin                          : 3 tháng ạ.

( Cô mở sách giáo trình ra cho học viên xem )

Nhân viên ghi danh     : Em có hiểu nội dung trong sách này không?

Su Jin                          : Có chỗ hiểu, có chỗ không.

Nhân viên ghi danh     : Thế thì em nên theo học chương trình sơ cấp này. Em muốn học riêng hay học chung ?

Su Jin                          : Học chung ạ.

B Nhân viên ghi danh : Em muốn học thứ mấy ? 2 , 4 , 6 hay 3 , 5 , 7?

Su Jin                          : Em muốn học  2 ,4 ,6 ạ.

Nhân viên ghi danh     : Học buổi sáng hay chiều?

Su Jin                          : Em muốn học buổi sáng ạ.

Nhân viên ghi danh     : Vậy, lớp học bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ , học 2 tiếng.

Su Jin                          : Học phí bao nhiêu cô?

Nhân viên ghi danh     : Tính theo giờ, một giờ bằng 5đô. Em phải đóng tiền trước mới được.

Su Jin                          : Dạ vâng ạ. Vậy bao nhiêu một tháng cô?

Nhân viên ghi danh     : Một tuần 3 buổi thì 30 đô nhân với 4 tuần là 120 đô. Em tên gì ? Ghi tên vào danh sách này.

Su Jin                          : Em tên là Choi Su Jin ạ. Tiền đây ạ.

Nhân viên ghi danh     : Biên nhận của em đây. Em sẽ học tại phòng A 205 ở tầng 2. Thầy giáo tên là Minh.

Su Jin                          : Dạ, em nhớ rồi.  Cảm ơn cô !

Nhân viên ghi danh     : Không có gì!

đăng kí : 등록하다                                                     tự học : 독학하다

ở nhà : 집에서                                                            mở : 열다

sách giáo trình : 교재                                                  học viên : 학원생

nội dung : 내용                                                           trong : ~ 안에

theo học : ~ 따라 공부하다                                       chương trình : 프로그램

sơ cấp : 초급    trung cấp : 중급                                 cao cấp : 고급

riêng : 따로                                                                 chung : 같이

lớp : 클래스                                                                hay : ~ 또는 ~ ? ~ 이거나 ~ ?

thứ mấy ? : 무슨 요일 ?                                             lớp học : 수업

bắt đầu : 시작하다                                                     từ A đến B : A부터 B까지

học phí : 학비                                                             giờ : 1. 시   2. 시간

tiếng : 시간                                                                 tính theo giờ : 시간에 따라 계산하다

đóng tiền : 돈을 내다                                                 trước : 먼저

A nhân với B là(=bằng) C : A에 B를 곱하면 C이다

ghi tên vào : ~에 이름을 적다                                   danh sách : 명단

biên nhận : 영수증                                                      phòng : 룸(교실)

tầng : 층                                                                      thầy giáo : 남자선생님   

cô giáo : 여자선생님                                                  nhớ : 기억하다

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!