Phân biệt cấu trúc (으)ㄹ 거예요 – (으)ㄹ 게요 – 겠다

Trong trường hợp nào thì dùng (으)ㄹ거예요 , (으)ㄹ게요 và 겠다. Vậy để phân biệt cấu trúc (으)ㄹ 거예요 – (으)ㄹ 게요 – 겠다 có sự giống và khác nhau như thế nào? Nhiều người khi học tiếng Hàn vẫn thường gặp khó khăn khi sử dụng 2 cấu trúc này. Tuy nhiên 2 cấu trúc này lại sử dụng trong những trường hợp khác nhau, mang sắc thái nghĩa khác nhau. Mong rằng thông qua bài viết này bạn sẽ sử dụng 2 cấu trúc này đúng ngữ cảnh và chính xác hơn.

1. Cấu trúc (으)ㄹ 거예요 / 것이다

1.1  (으)ㄹ 것이다 có thể sử dụng cho cả ngôi 1, ngôi 2 và ngôi 3.

Ngôi 1 thể hiện kế hoạch, ý chí của người nói

.Ngôi 2 để hỏi đối phương về kế hoạch của họ.

Ngôi 3 dự đoán

내일 학교에 갈 거예요. Tôi sẽ đến trường vào ngày mai (O)

내일 학교에 갈 거예요? Ngày mai bạn có đến trường không? (O)

1.2: (으)ㄹ 것이다 có thể sử dụng cho cả động từ và tính từ
+  Phỏng đoán khi dùng với ngôi 3

 우리 동생이 나중에 예쁠 거예요. Em gái tôi sau này chắc sẽ xinh lắm
 다음 주에 회의가 있어서 바쁠 거예요. Vì có cuộc họp vào tuần sau nên chắc sẽ bận lắm.

2. (으)ㄹ게  chỉ có thể sử dụng cho ngôi 1. Sử dụng với chủ ngữ 제가

이따가 김치를 먹을게요. Tí nữa tôi sẽ ăn kimchi (O)
제 누나가 이따가 김치를 먹을게요. Tí nữa chị tôi sẽ ăn kimchi (X)

내일 학교에 갈게요. Ngày mai tôi sẽ đến trường. (O)

내일 학교에 갈게요? Ngày mai bạn có đến trường không? (X)

Chú ý: (으)ㄹ게 chỉ có thể sử dụng cho động từ

Khi dung (으)ㄹ게 là mình sẽ làm hành động đó ngay lập tức

갈 게요 Tôi đi đây ( đi ngay )

3: 겠다  Khác với ‘을 거예요’ ở chỗ ‘겠다’ mang tính chất ‘trang nghiêm’ hơn và thế hiện ý chí mạnh mẽ hơn.

Chủ yếu dùng trong công ty, hội họp….còn ‘을 거예요’ thì hay được dùng trong sinh hoạt hằng ngày hơn

겠다 có thể sử dụng cho cả động từ và tính từ (phỏng đoán)
겠다 phỏng đoán khi dùng cho ngôi 3

지금은 한국에 눈이 오겠어요. Chắc là bây giờ ở Hàn Quốc tuyết đang rơi

* Cảm thán

와~ 맛있겠다 . Woa~ ngon thế/ chắc là ngon lắm đây

Chú ý: Sắp xếp theo thứ tự từ tương lai gần nhất đến tương lai xa hơn

(으)ㄹ 게요    (으)ㄹ 거예    겠

Ví dụ dễ hiểu nhất so sánh độ xa của tương lai trong 3 ngữ pháp:

한국에 갈게요. Tôi sẽ đi Hàn Quốc ( đi luôn, mang tính chắc chắn, mang tính hứa hẹn )

한국에 갈 거예요. Tôi sẽ đi Hàn Quốc ( cảm giác chắc chắn. Mang tính ýchí nhưng không cao )

한국에 가겠어요. Tôi sẽ đi Hàn Quốc ( cảm giác còn lâu mới đi, chưa chuẩn bị, nhưng có dự định, ý chí quyết tâm đi )

Hy vọng sau bài viết này các bạn đã biết phân biệt dùng các cấu trúc thì tương lại.

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!