Cấu trúc ngữ pháp 이다

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 이다, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

Cấu trúc: 이다

가: 무엇입니까? (무엇이에요?)

나: 의자입니다 (의자예요.

가: 한국사람입니까? (한국사람이에요?)

나: 네, 한국사람입니다 (한국사람이에요)

Tìm hiểu ngữ pháp

Gắn이다 vào danh từ để biến danh từ làm vị ngữ trong câu. 이다 dung để diễn tả chủ ngữ và vị ngữ trong câu đồng nhất với nhau. 이다 còn được sử dụng để nêu cụ thể sự việc, sự vật.Hình thức phủ định của  이다là 아니다.  Hình thức tôn kính của 이다 là 입니다 (이에요/예요).  Hình thức nghi vấn của 이다 là 입니까? (이에요?/예요?)

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!