Cấu trúc ngữ pháp 에도 불고하고

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 에도 불고하고, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

Cấu trúc: ㅡ에도 불고하고: Dù, cho dù…

* CÁCH DÙNG:

A/V(으)ㅁ에도 불구하고
았/었음에도 불구하고

* CHÚ Ý:

– 1 số trường hợp phải dùng theo dạng: 에도 불구하고 (ít dùng), cần phân biệt với 임에도 불구하고…, cách phân biệt này giống với cách dùng 이기 때문에…
– Đối với 1 số động từ, tính từ có patchim là ㄹ sẽ sử dụng như sau:
+ 힘들다 –> 힘듦에도 불구하고…
+ 살다 –> 삶에도 불구하고…,
+ Có thể dùng 그럼에도 불구하고… cho các trường hợp (dù vậy nhưng mà… )
– Là cấu trúc dùng nhiều trong văn viết

예)
– 부모님이 반대함에도 불구하고 두 사람은 결혼하기로 했어요. (cho dù bố mẹ có phản đối nhưng 2 người vẫn quyết định kết hôn)
– 의학이 발전했음에도 불구하고 병으로 죽어가는 사람들이 여전히 많아요. (cho dù y học có phát triển thì vẫn có nhiều người chết vì bệnh tật như trước đây)
– 그녀는 미인임에도 불구하고 남자 친구가 없어요. (cô gái đó dù đẹp nhưng lại không có bạn trai)
– 여러 번 실패했음에도 불구하고 그때마다 실패의 원인을 찾아내어 새로운 시도를 해 왔어요. ( cho dù đã thất bại nhiều lần nhưng những lần đó tôi đã tìm nguyên nhân, sau đó đã tiếp tục thử thách mới)
– 마음이 따뜻한 사람임에도 불구하고 말을 잘 하지 않아서 냉정해 보일 때가 있어요. ( dù là người nhân hậu, nhưng vì ít nói nên cũng có lúc nhìn trông lạnh lùng)
– 뛰어난 업무 능력이 있음에도 불구하고 동료들과의 관계가 원만하지 않아서 일하기 힘든 사람도 있어요. ( cho dù có năng lực làm việc tốt nhưng do không quan hệ tốt với đồng nghiệp nên cũng có người vất vả vì công việc)

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!