Cấu trúc ngữ pháp 는/은/ㄴ 편이다

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 는/은/ㄴ 편이다, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

Cấu trúc: 는/은/ㄴ 편이다

Ý NGHĨA: thuộc loại, thuộc dạng

AV는 편이다
Dv은/ㄴ 편이다

CÁCH DÙNG:

– Có thể dùng cho cả người và vật

VÍ DỤ

– 마리아 씨는 성격이 좋아서 친구들에게 인기가 많은 편이다.
– 그 식당은 다른 식당보다 물건 값이 싼 편이다
– 가: 사람들이 이 약을 많이 찾아요?
나: 네, 많이들 찾는 편이에요.
– 가: 외식을 자주 하세요?
나: 한 달에 두세 번쯤 하니까 자주 하는 편이에요.

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!