Cấu trúc ngữ pháp 기로 하다

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 기로 다, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

Cấu trúc ㅡ기로 하다: QUYẾT ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ

VD:
1. 한국어를 좋아해서 한국어를 공부하기로 했어요.
Do thích tiếng Hàn nên mình đã quyết định học tiếng Hàn.
2. 내일 우리 같이 등산으로 가기로 했어요.
Ngày mai chúng mình quyết định đi leo núi.


3. 생각해 보니 내 잘못이기 때문에 사과하기로 했어요.
Suy nghĩ thì thấy là lỗi của mình nên mình đã quyết định xin lỗi rồi.
4. 여자친구한테 담배를 끊기로 했다고 말할게요.
Mình sẽ nói với bạn gái là mình đã quyết định bỏ thuốc lá rồi.

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!