Cấu trúc ngữ pháp 고말고요

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 고말고요, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

Cấu trúc

Vst고말고요.
(không dùng thời thì trước 고말고요)

Ý nghĩa:

– Được dùng trong hội thoại
– Người nói công nhận với ý kiến đối phương, đồng thời sau đó đưa ra 1 số dẫn chứng hoặc ý kiến bổ sung để làm rõ ý.

à có thể dịch là: tất nhiên…, đương nhiên là….

VÍ DỤ

– 가: 한국이 그렇게 좋아요? (Hàn Quốc tuyệt như thế sao?)

나: 좋고말고요. 한국말, 한국사람, 한국음식, 다 좋아요. (Tất nhiên là tuyệt rồi. Tiếng Hàn Quốc, con người Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc, tất cả đều tuyệt)

– 가: 그 친구가 그렇게 똑똑해요? (bạn ấy thông minh vậy sao?)

나: 똑똑하고말고요. 모르는 것이 없던데요. (tất nhiên là thông minh rồi. Mình thấy không có gì là bạn ấy không biết cả)

– 가: 지난번에 빌려준 책을 다 읽었어요? (cuốn sách mình cho bạn mượn tuần trước đã đọc xong chưa?)

나: 다 읽고말고요. (tất nhiên là đọc xong hết rồi)

– 가: 이거, 청첩장이야. 내 결혼식에 꼭 와 줄 거지? (cái này là thiệp cưới của mình. Bạn nhất định đến đám cưới mình đúng không?)
– 나: 그럼. 가고말고요. 네 결혼식에 내가 빠지면 되겠니? (tất nhiên là mình đi mà. Đám cưới bạn mà mình không đến được sao?)
– 여름에 한국 해변들이 아주 복잡해지고말고요.
– 도시의 대중교통이 시골보다 더 편하고말고요

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!