Cấu trúc ngữ pháp 거든

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 거든, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

1, ㅡ거든(요)
Ý chỉ 1 việc mà chỉ có người nói biết, còn người nghe không biết (theo suy nghĩ của người nói), mang nghĩa giải thích cho đối phương, có thể dịch là “đấy”, “đó”

예)
– 난 밥을 먹을 때 꼭 김치가 있어야 하거든요. (mỗi khi ăn mình mình nhất định phải có kim chi đấy)

2,ㅡ거든…(dùng để nối 2 vế câu)
–> ta có thể hiểu ㅡ거든… là “nếu”, ~ (으)면
– trước ㅡ거든… có thể dùng thời thì, hoặc kết hợp với các mẫu câu khác như ~ (으)면
– V2 của ㅡ거든… luôn dùng các dạng câu mệnh lệnh, rủ rê.

(예)
– 취직한 직업이 싫거든 그만두세요.
– 한국말 잘 하려거든 날마다 연습하고 배워야 해요.
– 미국에 나중에 다시 돌아가려거든 이제 부터 좋은 스펙을 만들어야 해요.
– 한국말이 어렵거든 매일 쓰기랑 듣기랑 읽기랑 말하기를 해야 해요.
– 긴 문장을 이해 못 하거든 더 쉽고 짧은 문장을 쓰세요.
– 자전거를 고치거든 이번 주말에 같이 한강옆에서 타자!

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!