Cách sử dụng tiểu từ 에 và 에서

Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua về cách sử dụng tiểu từ 에 và 에서. Để phân biệt được chính xác khi nào chúng ta sử dụng tiểu từ ‘에’ và khi nào sử dụng tiểu từ ‘에서’ thì các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhá!

Cách dùng tiểu từ 에

– Chỉ vị trí mang tính không gian, thời gian

동생은 학교에 있다. Em tôi có ở trường học

지난 주 토요일 오후 5시에 공원에서 산책했어요

Tôi đã tập luyện tại công viên vào lúc 5h chiều thứ 7 tuần trước

-Chỉ nơi mà hành động hướng đến. (đi với các động từ chuyển động 가다( đi)

오다 ( đến) 다니다( đi lại mang tính chất thường xuyên)

병원에 가다 Tôi đi đến bệnh viện

은행에서 다녀요Tôi làm việc tại ngân hàng

– Chỉ nguyên nhân của hành động
공장 소리에 공부하지 못했어요 Vì âm thanh công trường mà tôi đã không thể học được

-Chỉ ra điểm tiêu chuẩn của hành vi hoặc luật lệ
이 행동은 자기의 권한에 벗어났다  Hành động này vượt quá quyền hạn của bản thân

-Chỉ nơi mà hành vi hoặc vật thể hoạt động tìm đến:

커피가 옷에 묻었어요 Cafe đã dính vào áo

빗 방울이 나무 입에 떨어졌어요 Hạt mưa đã rơi trên lá

– Dùng kèm với danh từ đơn vị đếm vật
과자 한 봉지에 1000원이에요 1 gói bánh quy là 1000won

하루에 8 시간 한국어를 공부합니다 Một ngày tôi học tiếng hàn 8 tiếng

Cách dùng tiểu từ 에서

– Chỉ ra địa điểm của hành động

이번 주말에 집에서 쉬겠어요: cuối tuần này tôi sẽ nghỉ ngơi tại nhà

다음 주 월요일에 친구를 만날 게요 thứ 2 tuần sau tôi sẽ gặp bạn

-Chỉ ra điểm xuất phát của hành động

집에서 학교까지 오토바이로 타요 từ nhà đến trường tôi đi bằng xe máy

남단에서 왔어요 Tôi đến từ Nam Định

Lưu ý:

-Đối với động từ 살다(sống) có thể dùng tiểu từ 에,에서đều đúng

한국대학교 기숙사에서 살아요Tôi sống ở ký túc xá trường đại học Hàn Quốc

한국대학교 기숙사에 살아요Tôi sống ở ký túc xá trường đại học Hàn Quốc

-Đối với động từ 서다 (sống) thì lại dùng tiểu từ 에

거울 앞에 섰어요 : Tôi đã đứng trước gương

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!