Bộ Giáo trình tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

Bộ Giáo trình tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt được Nhà Xuất bản ngôn ngữ Quốc gia xuất bản vào năm 2009 để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của các cô dâu khi lấy chồng Hàn Quốc. Bên cạnh sự hoà hợp về mặt tâm hồn và tình cảm, ngôn ngữ là yếu tố cần trong hôn nhân quốc tế.

Bộ Giáo trình tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

Nếu cô dâu ngoại quốc không trang bị đủ ngôn ngữ khi lấy chồng Hàn, vợ chồng rất dễ vì rào cản ngôn ngữ mà xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó khi sống tại Hàn Quốc, ngoài tiếng Anh bạn cần phải biết tiếng Hàn để đời sống sinh hoạt trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

NỘI DUNG

1. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 1

Download miễn phí tại đây

2. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 2

Download miễn phí tại đây

3. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 3

Download miễn phí tại đây

4. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 4

Download miễn phí tại đây

5. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 5

Download miễn phí tại đây

6. Giáo trình tiếng Hàn cho cô dâu Việt quyển 6

Download miễn phí tại đây

7. Tài liệu học kèm (bản dịch tiếng Việt)

Download miễn phí tại đây

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!