Thủ tục nộp chi phí dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS 2021

Căn cứ theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động đã làm việc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn và có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo việc thủ tục nộp chi phí dự thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2021 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn như sau:

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn trên máy tính chỉ chuyển khoản chi phí dự thi tiếng Hàn sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi (đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ).

NỘI DUNG

1.  Chi phí dự thi tiếng Hàn

–  555.000 đồng/người (Năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

2. Thông tin chuyển tiền

– Số tài khoản: 1440201030194 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Hà Nội

– Tên tài khoản: Trung tâm Lao động ngoài nước

– Nội dung chuyển tiền ghi đầy đủ theo cú pháp sau:

“ CBT2021, Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại”

Ví dụ: CBT2021, Nguyễn Văn A, 11/11/1992, 0912 123 456.

3. Thời gian chuyển tiền

  • Từ ngày 09/8 đến hết ngày 13/8/2021

4. Điều kiện hoàn lại chi phí dự thi tiếng Hàn

        – Người lao động được miễn chi phí dự thi do phía HRD thông báo.

        – Người lao động không đủ điều kiện dự thi trong đợt thi này.       

(Trường hợp thuộc đối tượng được hoàn lại chi phí dự thi tiếng Hàn: người lao động làm đơn gửi Trung tâm Lao động ngoài nước, trong đơn nêu rõ thông tin số tài khoản nhận tiền để được giải quyết).

5. Lưu ý: CHUYỂN KHOẢN ĐÚNG SỐ TIỀN VÀ CÚ PHÁP         

Việc chuyển tiền không có nội dung thông tin, hoặc nội dung ghi không đúng theo cú pháp ở mục 2 nêu trên: Trung tâm Lao động ngoài nước không có đủ căn cứ để xác nhận khoản tiền nộp vào tài khoản thì người lao động không được xác nhận đã nộp tiền sẽ không đủ điều kiện tham gia dự thi tiếng Hàn trên máy tính lần này.

Nguồn: colab gov vn

error: Content is protected !!