Phân biệt cấu trúc 보고 싶다 – 그립다

보고 싶다 và 그립다 đều có nghĩa là “nhớ”. Vậy để phân biệt cấu trúc 보고 싶다 – 그립다 có sự giống và khác nhau như thế nào? Nhiều người khi học tiếng Hàn vẫn thường gặp khó khăn khi sử dụng 2 từ này. Tuy nhiên 2 từ này lại sử dụng trong những trường hợp khác nhau, mang sắc thái nghĩa khác nhau. Mong rằng thông qua bài viết này bạn sẽ sử dụng 2 từ “nhớ” đúng ngữ cảnh và chính xác hơn.

NỘI DUNG

1. NGHĨA

– Cả 2 từ đều có nghĩa là nhớ, nhớ nhung
– Khi đối thoại thì 2 từ này có thể sử dụng tương đương nhưng xét về nghĩa thì
– “보고 싶다” là nỗi nhớ đơn thuần, “anh nhớ em”, “con nhớ mẹ”
– Còn “그립다” được sử dụng khi nỗi nhớ sâu hơn, có thể hiểu là “nhớ nhung”, “nhớ da diết” và cũng thường dùng trong văn học.

2. TRỢ TỪ ĐI KÈM

A. 보고 싶다 

* 보고 싶다 có 2 trợ từ đi kèm, với 2 trợ từ khác nhau thì nghĩa của câu cũng khác nhau
– N 이/가 + 보고 싶다 : nhớ
– N 을/를 + 보고 싶다 : Muốn xem, muốn nhìn ,muốn thấy

Ví dụ:
+ 네가 보고 싶어요 : Anh nhớ em
+ 이 영화를 보고 싶어요: Tôi muốn xem bộ phim này

B. 그립다

* 그립다 khác với 보고 싶다, 그립다 chỉ đi với 1 trợ từ duy nhất để diễn tả nghĩa nhớ
– N 이/가 + 그립다 : Nhớ

Ví dụ:
+ 네가 그리워요 : Anh nhớ em

3. PHẠM VI SỬ DỤNG

– “보고 싶다” thường chỉ sử dụng khi nói về đối tượng nào đó (người , thú cưng)
– “그립다” phạm vi sử dụng rộng hơn, nhớ quê hương, nhớ đất nước, nhớ gia đình

Được biên soạn, thiết kế bởi : Học Tiếng Hàn 24h

Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

error: Content is protected !!