Động từ tính từ 도록

Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 도록, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Học Tiếng Hàn 24h xin lý giải những điều đó.

ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ -도록

1. -도록 mang nghĩa ‘để’, ‘để làm’, ‘để có thể’ và có cấu trúc câu giống với nó đó là ‘게끔’

제발 제가 그 일을 하도록 허락해 주세요.
Làm ơn hãy đồng ý để tôi làm việc đó.

들기 쉽도록 싸 드릴까요?
Gói vào để cầm cho dễ nhé?

고장이 나지 않도록 조심해서 쓰세요.
Dùng cẩn thận để nó không bị hỏng.

2. Thể hiện thời gian với nghĩa ‘ㄹ 때까지'(đến tận lúc). và ‘ㄹ정도'(đến mức)

밤 새도록 일해야 될 때도 있어요.
Có lúc phải làm việc tới tận khua.

그는 12시가 되도록 안 들어왔어요.
Đến tận 12 giờ mà nó chưa về.

나는 너를 죽도록 사랑한다.
Anh yêu em tới tận lúc chết.

그는 몸살이 나도록 열심히 일했다.
Anh ấy làm việc đến mức phát ốm.

3. Trường hợp ‘-도록’
Mình thấy ‘-도록’ trong trường hợp này có thể viết hoặc không cũng đều mang nghĩa đó cả.

Hay được viết theo kiểu ‘…도록 하다’

조용히 하도록 하세요.
= 조용히 하세요.

수업 시간에 늦지 않도록 하십시오.
= 수업에 늦지 마십시오
Đừng đi học muộn nhé

약속을 지키도록 하세요.
= 약속을 지키세요.
Hãy giữ đúng lời hứa

무슨 일이 있으면 미리 연락하도록 해요
= 무슨 일이 있으면 미리 연락해요
Có việc gì thì gọi điện trước nhé

앞으로 매일 운동하도록 할 거예요.
= 앞으로 매일 운동할 거예요.
Từ giờ trở đi mỗi ngày sẽ luyên tập thể dục

자주 만나도록 하자.
= 자주 만나자.
Thường xuyên gặp nhau nhé.

Các bạn cùng lấy ví dụ để hiểu thêm về ngữ pháp nhé.

Ngữ pháp tiếng Hàn không hề khó nếu như bạn biết cách học bài bản và khoa học. Việc học ngữ pháp tiếng Hàn cần đảm bảo yếu tố thực dụng. Bạn không nên học những cấu trúc không phù hợp với năng lực hiện tại của mình, cần tập trung những ngữ pháp cơ bản, hay dùng trong cuộc sống. Do vậy, các bài học mà chúng tôi tuyển chọn để mang tới cho các bạn tiếng Hàn cơ bản rất đáng để tham khảo.

Trên đây là những kinh nghiệm dạy và học tiếng hàn mà chúng tôi có chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và nhanh chóng thành thạo tiếng hàn

error: Content is protected !!