Từ vựng tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 5: Công việc trong ngày – 하루 일과

Từ vựng tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 5: Công việc trong ngày – 하루 일과. Từ vựng tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 5: Công việc trong ngày – 하루 일과.

Chúc các bạn có 1 khóa học bổ ích!

Đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo nhé!

https://bit.ly/3CPxZUi

Nội dung bài học từ vựng tiếng Hàn bài 5 sơ cấp 1: Công việc trong ngày – 하루 일과

* Từ vựng tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 5 chủ đề những công việc trong ngày – 하루 일과 kèm ví dụ cụ thể.

Từ vựng tiếng Hàn về thời gian: 시간

 • 오전 >< 오후 : am >< pm
 • 낮 >< 밤: Ngày >< Đêm
 • 아침: Buổi sáng => 아침을 먹다
 • 점심: Buổi trưa => 점심을 먹다
 • 저녁: Buổi tối => 저녁을 먹다
 • 새벽: Sáng sớm

Những số thuần Hàn

 • 1. 하나 (한)
 • 2. 둘 (두)
 • 3. 셋 (세)
 • 4. 넷 (네)
 • 5. 다섯
 • 6. 여섯
 • 7. 일곱
 • 8. 여덟
 • 9. 아홉
 • 10. 열

Cách nói mốc thời gian trong tiếng Hàn

 • STH + 시 , SHH + 분
 • 지금 몇시입니까?

=> 7h tối: 저녁 일곱 시

=> 8h sáng mai: 내일 아침 여덟 시/ 내일 오전 여덟 시

=> 1h30p: 열한 시 삼십(30)분/ 열한 시 반

=> 12h đêm: 밤 열두 시

=> 9h15p: 아홉 시 십오 (15) 분

Xem thêm:

Ngữ pháp tiếng Hàn bài 4 sơ cấp 1

Ngữ pháp tiếng Hàn bài 5 sơ cấp 1

Những động từ diễn đạt những hoạt động hàng ngày

 • 일어나다: Thức dậy
 • 이를 닦다: Đánh răng
 • 세수하다: Rửa mặt
 • 식사하다: Dùng bữa
 • 출근하다: Đi làm
 • 퇴근하다: Tan làm
 • 샤워하다/ 목욕하다: Tắm
 • 준비하다: Chuẩn bị
 • 청소하다: Dọn dẹp
 • 시작하다: Bắt đầu
 • 끝나다: Kết thúc
 • 다니다: Đi lại

Ví dụ kèm giải thích cụ thể

 • Thông thường tôi thức dậy vào 6h. => 보통 여섯 시에 일어납니다
 • Tôi đi làm lúc 7h30 => 일곱시 30분에 출근합니다
 • Tôi ăn trưa vào 12h tại nhà ăn cty => 12시에 회사 식당에서 점심을 먹습니다
 • 6h chiều tôi tan làm => 오후 여섯 시에 퇴근합니다
 • Sau đó tôi về nhà => 그 다음에 집에 갑니다
 • Tôi ăn tối ở nhà cùng gia đình => 가족과 같이 집에서 저녁을 먹습니다
 • Tôi thường ngủ vào 11h đêm => 보통 열한 시에 잡니다

Từ khoá tìm khiếm nhiều nhất: từ vựng bài 5 tiếng hàn sơ cấp 1, từ vựng tiếng hàn bài 5 sơ cấp 1, từ mới bài 5 tiếng hàn sơ cấp 1, tiếng hàn sơ cấp bài 5, bài 5 sơ cấp 1 tiếng hàn, bài 5 tiếng hàn sơ cấp 1, tiếng hàn sơ cấp 1 bài 5, từ vựng tiếng hàn sơ cấp 1 bài 5, sơ cấp 1 tiếng hàn bài 5, tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 5, từ mới tiếng hàn sơ cấp 1 bài 5,

error: Content is protected !!