Từ vựng bài 4: Thứ ngày tháng – 날짜와 요일 – Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1

Từ vựng bài 4: Thứ ngày tháng – 날짜와 요일 – Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 – Học tiếng Hàn sơ cấp 1 MIỄN PHÍ – tiếng Hàn a bờ cờ.

Chúc các bạn có 1 khóa học bổ ích!

Đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo nhé!

https://bit.ly/3CPxZUi

NỘI DUNG

Từ vựng bài 4: Thứ ngày tháng – 날짜와 요일

요일: Thứ

 • 일요일 (일): Chủ nhật – Nhật
 • 월요일 (월) : Thứ 2 – Nguyệt
 • 화요일 (화): Thứ 3 – Hỏa
 • 수요일 (수): Thứ 4 – Thủy
 • 목요일 (목): Thứ 5 – Mộc
 • 금요일 (금): Thứ 6 – Kim
 • 토요일 (토): Thứ 7 – Thổ

Cấu trúc ngữ pháp: 무슨: gì + N à 무슨 요일입니까? Là thứ gì

THỜI GIAN

 • 오늘: Hôm nay
 • 어제: Hôm qua
 • 내일: Ngày mai
 • 모레: Ngày kia
 • 작년: Năm trước (장년)
 • 내년: Năm sau
 • 올해: Năm nay (오래)
 • 평일 = 주중: Ngày thường
 • 주말: Cuối tuần

SỐ HÁN HÀN

Xem thêm:

Ngữ pháp tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 3

Từ vựng tiếng Hàn World Cup

 • 1.일
 • 2.이
 • 3.삼
 • 4.사
 • 5.오
 • 6.육
 • 7.칠
 • 8.팔
 • 9.구
 • 10.십
 • 100. 백
 • 1000. 천
 • 10000. 만

날짜: NGÀY THÁNG

 • 년: Năm, 월: Tháng,  일:  Ngày

6 월: Tháng 6 => 유월 &  10 월: Tháng 10 => 시월

 • 몇: Mấy

=> 몇월( Tháng mấy – Đọc là 며둴 )

=> 몇일 ( Ngày mấy – Đọc là 며칠)

=> 오늘은 몇일입니까?

=> 1975년 4월 30일

Từ khoá tìm khiếm nhiều nhất:

từ vựng tiếng hàn sơ cấp 1 bài 4, từ vựng tiếng hàn bài 4 sơ cấp 1, từ vựng tiếng hàn bài 1 sơ cấp 1, từ vựng tiếng hàn sơ cấp bài 4, từ vựng bài 4 sơ cấp 1, bài 4 sơ cấp tiếng hàn, bài 4 tiếng hàn sơ cấp 1, tiếng hàn sơ cấp 1 bài 4, từ vựng tiếng hàn sơ cấp 1 bài 4 viết, từ vựng tiếng hàn sơ cấp 1 bài 4 youtube, từ vựng tiếng hàn bài 4, từ vựng tiếng hàn bài 4 anh, từ vựng bài 4 tiếng hàn sơ cấp 1, từ vựng tiếng hàn bài 4 dịch,

error: Content is protected !!