Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 – Ngữ Pháp Bài 1: 소개 Giới thiệu

Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 – Ngữ Pháp Bài 1: 소개 Giới thiệu | HỌC TIẾNG HÀN A-BỜ-CỜ – Học tiếng Hàn sơ cấp 1 MIỄN PHÍ

Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1 – Ngữ Pháp Bài 1

Chúc các bạn có 1 khóa học bổ ích!

Đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo nhé!

https://bit.ly/3CPxZUi

NỘI DUNG

Ngữ Pháp Bài 1: 소개 Giới thiệu

1 số đại từ nhân xưng

 1. Tôi:  저 / 나
 2. Bạn:  당신 / 너
 3. Chúng tôi:  우리
 4. Anh ấy:  그
 5. Cô ấy:  그 녀 ( ㄴ + 야 여 요 유…=> nh)

N + 입니다 : Là….

 1. 학생입니다 ( 임니다)
 2. 베트남 사람입니다

Ví dụ:

 1. Là bố tôi => 우리 아버지입니다
 2. Là cô giáo tiếng hàn của chúng tôi => 우리 한국어 선생님입니다
 3. Là học sinh khoa tiếng Hàn => 한국어과 학생입니다
 4. Là bác sĩ Việt Nam => 베트남 의사입니다

1 số từ để hỏi

 1. 누구: Ai
 2. 무엇/ 뭐: Cái gì
 3. 어디: Ở đâu
 4. 언제: Khi nào
 5. 어느 + N: Nào ( Nước nào: 어느 나라)

N + 입니까?: Là có phải không?

 1. 학생입니까? à 네, 학생입니다
 2. 베트남 사람입니까? à 아니요, 한국 사람입니다

Ví dụ:

 1. Là ai vậy? => 누구입니까? ( 누굽니까?)
 2. Là người nước nào? => 어느 나라 사람입니까?
 3. Là giáo viên phải không => 선생님입니까?
 4. Là gì vậy => 무엇입니까? (뭡니까?)

Xem thêm:

Từ vựng tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 1

Từ vựng bài 2 tiếng Hàn sơ cấp 1

Tiểu từ chủ ngữ 은/는

 1. S không có patchim + 는: 저는, 우리 아버지는, 우리 어머니는
 2. S có patchim +은:   형은, 당신은, 선생님은

Ví dụ:

 1. Tôi là học sinh khoa tiếng hàn => 저는 한국어과 학생입니다
 2. Bố tôi là thợ mộc => 우리 아버지는 목수입니다
 3. Cô giáo tiếng anh là người Mỹ => 영어 선생님은 미국 사람입니다
 4. Anh trai tôi là hướng dẫn viên => 우리 형은 가이드입니다

Sở hữu

 1. 의: Của ( sở hữu) 

타오 씨의 아버지

아버지의 사랑

2. Tuy nhiên 저의 à 제, 나의 à 내, 너의 à 네

3. 예: 제 가방, 제 핸드폰, 제 이름(TÊN)

4. Sở hữu chung hoặc sở hữu về người dùng 우리

5. : 우리 가족, 우리 나라, 우리 와이프, 우리

Từ khoá tìm khiếm nhiều nhất:

ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1, tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1, ngữ pháp sơ cấp 1 tiếng hàn, tổng hợp ngữ pháp sơ cấp 1 tiếng hàn, ngữ pháp tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1, các ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1, bài tập ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1, tổng hợp ngữ pháp sơ cấp 1, ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp bài 1, ngữ pháp bài 1 tiếng hàn sơ cấp 1, ngữ pháp bài 1 sơ cấp 1, ngữ pháp tiếng hàn bài 1, ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp 1 bài 1, bài tập tiếng hàn sơ cấp 1 bài 1,

error: Content is protected !!